OBVESTILO ZA STARŠE 29.11.2020 – PODALJŠANJE UKREPOV, MOREBITNA VRNITEV ŠOLO, OCENJEVANJE ZNANJA

Spoštovani starši, dragi učenci…

Zaenkrat še ne morem pisati o ponovnem odprtju šole, želim pa vas obvestiti o nekaterih pomembnih  informacijah :

1.

Vlada Republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19.

Posledično se torej tudi pouk na daljavo nadaljuje.

Informacija o predvidenem vračanju učenk in učencev v šole od 7. 12. 2020 dalje.

Ko bo odločitev o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah sprejeta, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V šole naj bi se najprej vrnile učenke in učenci od 1. do vključno 3. razreda ter vsi otroci s posebnimi potrebami. Druge učenke in učenci od. 4. do 9. razreda se bodo še naprej izobraževali na daljavo. Izobraževanje na daljavo bo še naprej potekalo tudi v glasbenih šolah.

V prostorih šole načrtujemo tudi izvajanje dopolnilnega pouka, drugih oblik individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči. V proces izobraževanja v šoli bi vključili tudi učenke/učence, ki imajo tehnične težave pri spremljanju pouka na daljavo.

Ocenjevanje in šolski koledar v šolskem letu 2020/21

S sklepom ministrice se zaradi nemotenega opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ v šol. letu 2020/21 določajo naslednji ukrepi v zvezi z izvedbo šolskega koledarja in ocenjevanjem znanja:

  • Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku se izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1.9.2020 do 24.6.2021, za učence 9. razreda pa do 15.6.2021.
  • Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.
  • Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu.
  • Pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ur tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu.
  • Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj/ica uporablja različne načine ocenjevanja, pri čemer velja, da vse ocene ne smejo biti pridobljene le pisno.

 

Učenke in učenci-

Verjamem, da vas bo ukrep o zmanjšanju potrebnega števila ocen pri posameznem predmetu nekoliko razbremenil skrbi pri ocenjevanju znanja. Nikakor pa to ne pomeni, da se ni potrebno še naprej učiti in slediti navodilom učiteljev.

Želim vam veliko dobre volje v krogu svojih domačih, veliko energije za uspešno premagovanje šolskih nalog na daljavo in še nekaj potrpljenja pri upoštevanju preventivnih zdravstvenih ukrepov (maske, razkuževanje, razdalja, neobiskovanje prijateljev…). Le z doslednim upoštevanjem se bo življenje prej obrnilo na bolje.

Vsem želim vse dobro,

Ravnateljica Andreja Modic

Dostopnost