OBVESTILO O KARANTENAH – 17.1.2022

Spoštovani.

Sporočam, da smo od petka do danes zaradi okužb odredili karanteno in pouk na daljavo še za naslednje oddelke:

5.D, 8.D, 4.B, 2.B,3.E, 4.A, 9.D in 5.C.

Danes se je vrnilo v šolo 7 oddelkov, še 15 jih je zaradi novih okužb v tem tednu v karanteni.

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) pa nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov do napotitve v karanteno na domu (izdaje odločbe o karanteni) podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole bomo še nadalje ravnali skladno z navodili. To pomeni, da v šoli ob potrjeni okužbi v oddelku pričnemo s poukom na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Ravnateljica Andreja Modic

Dostopnost