Skoči na glavno vsebino

OBVESTILO KNJIŽNICE O UČBENIKIH IN DELOVNIH ZVEZKIH

Spoštovani starši!
Učenci bodo do konca pouka pri vračanju učbenikov za lansko šolsko leto že prejeli učbenike za šol. leto 2024/25. Učenci naj učbenike zavijejo s folijo ali z ovitkom ter se vpišejo v tabelo v učbeniku (šol. leto 2024/25, ime in priimek).
Z izposojenimi učbeniki naj učenci skrbno ravnajo.
Učenci, ki so bili na dan izposoje odsotni, pa lahko učbenike prejmejo do 4. 7. 2024 v knjižnici (med 8.00 in 14.00).
Za učence, ki so vrnili poškodovan ali uničen učbenik ali ga niso vrnili, so starši dolžni plačati odškodnino po 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ki bo obračunana pri položnici za prehrano.
Če ne želite izposoje iz učbeniškega sklada za svojega otroka, morate starši o tem pisno obvestiti skrbnico učbeniškega sklada (knjižničarka Majda Ilc Hussein – 01/8350 414).
Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2024/25 je objavljen na spletni strani šole pod zavihkom Knjižnica, podzavihek Učbeniški sklad.
Najdete ga tudi na povezavi:
https://osribnicaknjiznica.splet.arnes.si/ucbeniski-sklad/
(ekološko ozaveščeni ga tudi letos nismo kopirali in delili učencem).
Delovne zvezke in potrebščine lahko starši kupite v knjigarnah in papirnicah. Sezname za našo šolo imajo tudi ponudniki, ki smo jim jih na njihovo prošnjo posredovali. Potrebščine iz seznama lahko naročite preko spodnjih povezav:

1) Kopija nova (kopija.si)

2) Bags Office Ribnica ( go2school.com)
3) DZS Kočevje ali (dzs.si)

4) Papirnica Ribnica

5) Mladinska knjiga (emka.si)

Delovne zvezke bodo bodoči učenci od 1. do 3. razreda namesto na dom dobili v šoli.

 

Majda Ilc Hussein, skrbnica učbeniškega sklada

Andreja Modic, ravnateljica

Dostopnost