Skoči na glavno vsebino

OBVESTILO ZA STARŠE IN UČENCE GLEDE OCENJEVANJA ZNANJA

Spoštovani starši, učenke in učenci.

 

Tokrat vas želim seznaniti z napotki glede ocenjevanja znanja, ki smo ga ravnatelji prejeli z okrožnico ministrstva za šolstvo v petek.

 

Glede odprtja šol ni nič znanega, poslana navodila za ocenjevanje znanja pa le nakazujejo verjetnost, da se letos v šolske klopi učenci ne vrnejo več.

 

Zavedamo se, kako naporno delo vam je bilo ob zaprtju šol zaradi epidemije naloženo, ko smo uvedli šolanje na daljavo. Ampak vse vaše delo doma, dragi učenci, vaš trud in vsa pomoč staršev, se bo dobro obrestovala.

Zavedamo se, da vsi nimate primernega okolja za šolanje na daljavo in s tem tudi ne enakih možnosti za učenje v teh časih. Prav tako vemo, da vam v teh okoliščinah tudi učitelji niso mogli nuditi tolikšne podpore pri učenju, kolikor bi vam jo lahko sicer v šoli, čeprav se trudijo in iščejo vse mogoče pristope in načine pomoči na daljavo. Upoštevati moramo, da tudi učitelji od doma delujejo v različnih okoliščinah.

Zagotavljam vam, da tako navodila ministrstva in tudi odločitve naših učiteljev o načinih ocenjevanja, o katerih boste z njihove strani še posebej obveščeni, upoštevajo te okoliščine. Tisti učenci, ki ste v šoli na daljavo neupravičeno »manjkali«, boste morda sankcionirani, vendar bodo učitelji pred kakršnimkoli ukrepom za vas upoštevati osebne okoliščine in morebitne stiske družin.

Zato je res pomembno, da ste na pozive vaših učiteljev odzivni, če ne na video ali mail, pa vsaj po telefonu. Javite se jim in razložite vaše težave pri izpolnjevanju nalog, ki so vam naložene.

Tako vas bodo lažje razumeli in težave, če bodo upravičene, tudi upoštevali.

V kolikor še vedno potrebujete računalnik, sporočite vašim razrednikom in vam ga bomo priskrbeli v šoli, nekaj jih je še na voljo.

 

Glavni poudarki sprememb pravilnika o ocenjevanju, ki so zapisani v sklepu ministrice:

 • Ocenjevanje znanja učencev se lahko v času izobraževanja na daljavo izvaja tudi individualno, učitelj lahko uporablja različne načine ocenjevanja. V drugem ocenjevalnem obdobju se znanje pri predmetu oceni vsaj enkrat. Učenec mora imeti možnost, da negativno oceno popravlja še najmanj enkrat.
 • Učiteljem se priporoča, da pri določanju zaključne ocene izhajajo iz ocen pridobljenih do 16. marca, pri tem pa naj upoštevajo tudi napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in pridobljene ocene v tem obdobju.
 • Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje oceni najmanj trikrat.
 • Uporablja se lahko različne načine ocenjevanja, pri čemer ne velja, da večina ocen ne sme biti pridobljena pisno.
 • Če učenec dobi v drugem ocenjevalnem obdobju nezadostno, mu mora učitelj omogočiti, da je do konca pouka ocenjen še najmanj enkrat.
 • Glede napredovanja v naslednji razred ni večjih sprememb, le da bodo za popravne izpite v 7. in 8. razredu trije roki, učenec 7. in 8. razreda namreč po dveh neuspešnih popravnih izpitih pogojno napreduje v višji razred in nato opravlja še tretjič popravni izpit od 11.9. do 18.9.2020.

Učencem 1. in 2. razredov se oceni napredek pri doseganju standardov znanja, pri čemer se upošteva, da so le-ti praviloma postavljeni na ravni triletja in bo mogoče izpad nadomestiti v 2. ali 3. razredu.

 • V šestem in devetem razredu se ne izvede nacionalno preverjanje znanja (NPZ).

 

PRIPOROČILA ZA OCENJEVANJE ZNANJA V OŠ:

 • Pri ocenjevanju se ne omejuje le na minimalne standarde, pač pa naj bo presoja odvisna od dejanskih možnosti za doseganje učnih ciljev.
 • Učitelj, če se le da, naj se izogiba ocenjevanja s pisnimi preizkusi.
 • Pred ocenjevanjem znanja se izvede preverjanje znanja, ki se nato ocenjuje.
 • Učitelji določijo načine in kriterije ocenjevanja in z njimi seznanijo učence.
 • Oblike in načine ocenjevanja učitelji uskladijo znotraj aktivov.
 • Uskladi se načrt ocenjevanja posameznih predmetov za posamezen oddelek na PS.

 

Dodajam še obvestili:

 • V glasbenih šolah učenci ne opravljajo letnih izpitov. Sprejemni preizkus za vpis v glasbeno šolo se v rednem roku opravlja od 1. do 30. junija in v naknadnem roku od 17. do 25. avgusta. Vpis učencev v prvi razred glasbene šole poteka v prvem roku od 1. do 7. julija in v drugem 26. do 31. avgusta.
 • Prijavo za vpis v srednje šole je potrebno oddati do 11. maja, prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija. Vpis v srednje šole bo potekal od 30. junija do 6. julija. Vpisi nadarjenosti se bodo izpeljali v začetku julija.

V naslednjem tednu, od 27.4. do 1.5., pa si vsi skupaj po napornem obdobju marljivega dela, v katerem smo s tudi marsikaj novega naučili, zaslužimo počitnice. Spočijte si in oddahnite!

Nato pa se skupaj, s polno mero optimizma in upanja na boljše čase, podamo proti koncu šolskega leta.

Z željo, da se pred septembrom še vidimo v šoli, vas vse lepo pozdravljam in vam želim vse dobro.

 

Ribnica, 20.4.2020                                                                            Andreja Modic, ravnateljica

 

Dostopnost