Skoči na glavno vsebino

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7., 8., 9.)

Spoštovani starši in učenci!

Za šolsko leto 2023/24 smo pripravili nabor naslednjih obveznih izbirnih predmetov za  učence  7., 8. in  9. r. Vsak učenec si mora izbrati dve uri  obveznih izbirnih predmetov, lahko pa izbere tri ure.

Prijavo na izbirne predmete opravite v eAsistentu do 20. aprila 2023. Vsi starši, ki imate svoje otroke v 6., 7. ali 8. razredu naše šole, ste v eAsistentu prejeli sporočilo, ki vas poziva k prijavi izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Pri prijavi upoštevajte navodila s strani eAsitenta, ki se izpišejo ob začetku prijave. Posebno bodite pozorni na ustrezno rangiranje predmetov in na število ur. Npr: če želi učenec poleg jezika obiskovati še kakšen predmet, morate v eA označiti 3 ure (2 uri jezik+1ura predmet =3 ure).

Če vaš otrok obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom  in bi želel uveljavljali oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih, v eA označite oprostitev in število ur (1 ali 2). Učenec bo v šoli  po zaključenem izbirnem postopku dobil vlogo za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le za eno uro tedensko in izpolnjeno prinesel v pisarno pomočnic, za  potrdilo o vpisu pa bomo zaprosili glasbeno šolo.

Andreja Modic, ravnateljica

Video navodila za prijavo k izbirnim predmetom

Dostopnost