Skoči na glavno vsebino

Projekt Trajnostna mobilnost na osnovni šoli Ribnica

Pa je leto naokrog in naše druženje s kokoško Rozi se bliža koncu!

V šolskem letu 2019/20 je namreč Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica sodelovala v projektu Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, ki je potekal pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo RS. S sodelovanjem v projektu smo želeli predvsem spremeniti potovalne navade otrok na naši osnovni šoli ter njihovih bližnjih ter posledično zmanjšati količino motornega prometa v okolici šole, ki se v Ribnici kaže kot velik problem. Vse to pa vodi k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja, ki nam je gotovo najpomembnejše.

V projektu je sodelovalo kar 16 razredov razredne stopnje na centralni šoli v Ribnici in še prvi štirje razredi Podružnične osnovne šole Dolenja vas. Naša stalna spremljevalka v projektu Trajnostna mobilnost pa je vsekakor bila simpatična kokoška Rozi, ki je učence, učitelje in starše spodbujala k vse pogostejšem prihajanju učencev v šolo na način trajnostne mobilnosti (prihod v šolo peš, s kolesom, s skirojem, s šolskim avtobusom). Ob koncu septembra 2019 smo v vseh sodelujočih razredih izvedli aktivnost Gremo peš! s kokoško Rozi, kjer smo ob rednem tedenskem beleženju prihodov v šolo naših učencev krepko presegli s strani Ministrstva za infrastrukturo pričakovano 7-odstotno povečanje prihodov otrok v šolo na trajnostni način glede na izhodiščno stanje. Pohvala gre vsem sodelujočim učencem, učiteljem in staršem tako iz Osnovne šole Ribnica kot iz Podružnične osnovne šole Dolenja vas. Učilnice so tako ob koncu aktivnosti večinoma krasile zlate medalje kokoške Rozi, ki so pričale o uspehu razreda na poti k zdravem življenju.

V času izvajanja aktivnosti Gremo peš! je kokoška Rozi poskrbela, da je vsak učenec dobil tudi svoj Dnevnik aktivnosti, katerega je tudi izpolnil. Tako smo dobili vpogled v problematiko prihajanja v šolo, kar je izvajalcem ob zaključku projekta koristilo pri iskanju primernih rešitev.

Poleg tega pa je v času merjenja učencem glede na način prihoda kokoška Rozi delila posebne igralne karte, ki jih je izdelala prav ona. Učenci, ki so v šolo prihajali na trajnostni način, so dobili več kart z boljšo vrednostjo. Ob koncu merjenja so tako imeli boljše možnosti za zmago v družabni igri, katero je kokoška Rozi pripravila za vse sodelujoče.

Z novim in glede na motivacijo sodelujočih gotovo še uspešnejšim merjenjem prihodov v šolo smo v skladu s projektom nameravali nadaljevati v aprilu, kar pa je žal zaradi prihoda korona virusa kot mnogi drugi načrti padlo v vodo. Kljub vsemu pa se naše učiteljico niso dale in so vsaka od njih izvedle še dve šolski uri na temo Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah. Učenci so tako s svojimi učiteljicami s poudarkom na prometu ponovno spoznavali okolico šole, obnovili pravila sprehajanja po okolici šole oziroma po poti do doma. Še posebno učiteljice prvošolcev so se s svojimi učenci v ta namen večkrat podale na pot po bližnji okolici šole.

Učenci so se lotili tudi iskanja primernejših rešitev, ki bi vodile k izboljšanju prometne varnosti v okolici šole.

Učenci 4.a z učiteljico Tatjano so v ta namen izdelali kar dve veliki maketi šole in njene okolice ter na maketah predstavili svoje ideje za izboljšanje prometne situacije.

Med najiznajdljivejšimi so bili tudi učenci 5.c z učiteljico Marušo, ki so se celo lotili štetja prometa na vseh cestah v okolici šole, česar rezultati so bili kar zaskrbljujoči. Zaradi bližine industrijske cone in tovarn je okolica šole precej prometna, z velikim številom kombijev in tovornjakov, ki poleg ustvarjanja prometne gneče seveda onesnažujejo tudi zrak.

Na zabaven način pa so se problematike povsem resno lotili učenci 4.b z učiteljico Aleksandro, ki so na temo Gremo peš s kokoško Rozi izdelali štiri različne družabne igre, preko katerih na drugačen način razmišljajo o boljših možnostih za sprehajanje s kokoško Rozi.

Za uspešen zaključek našega projekta pa pripravljamo še skupek naših dobro pretehtanih predlogov za izboljšanje prometne situacije v okolici matične Osnovne šole v Ribnici ter Podružnične osnovne šole v Dolenji vasi. Kokoška Rozi nas namreč uči, da ni pametno vreči puške v koruzo! Zato nameravamo naše ideje predstaviti tudi predstavnikom občine Ribnica. Kdo ve, morda pa nas zdaj zdaj čaka tudi kakšna izboljšava…

 

Tekst in foto: Koordinatorici projekta Katja Rus in Nataša Andromako Šilc

Dostopnost