Skoči na glavno vsebino

Knjižnični kažipot

V naši šolski knjižnici, Miklovi hiši ali v knjižnicah kjerkoli po svetu so knjige urejene po enotnih, mednarodno sprejetih načelih. V šolskih knjižnicah in na mladinskih oddelkih splošnih knjižnic soleposlovne knjigeurejene glede na to, kateri starostni stopnji so namenjene.
C – cicibani
Prostor s to oznako je namenjen najmlajšim učencem (1., 2., 3. razred). O cicibanih, radoživih navihancih, je v svojih pesmih za otroke pisal Oton Župančič. Mali radovedneži današnjega časa pa lahko z navdušenjem brskajo po policah s številnimi slikanicami, v knjigah pravljic, domišljijskih zgodbah …
P – pionirji
Pionirji so bili začetniki novih področij, novih dejavnosti, utiralci novih poti. Tudi učenci 4., 5. in 6. razreda, katerim so namenjene knjige s to oznako, odkrivajo nove svetove v sebi in zunaj sebe, so pustolovci, sanjači, popotniki …
M – mladinci
Knjige s to oznako so namenjene učencem 7., 8. in 9. razreda, ki se na poti v odraslost soočajo s številnimi vprašanji, dvomi, različnimi pogledi na življenje sedanje in preteklih generacij …
Gradivo je znotraj vsake starostne skupine urejeno po abecedi avtorjev oz. naslovov, če je knjigo napisalo več avtorjev.
Med leposlovnim gradivom najdemo na posebnih policah tudi tujo literaturo (angleško, nemško), poezijo in dramatiko ter ljudsko slovstvo, ki ima oznakoL(ljudske pravljice in pesmi, bajke, basni, legende …, ki so se z ustnim izročilom prenašale iz roda v rod).
Kadar želimo izvedeti kaj novega s posameznega predmetnega področja, sežemo na police spoučnimi knjigami.Gradivo je tu razvrščeno po posameznih področjih človeškega znanja, na 9 glavnih skupin, ki so označene s števili od 0 do 9. Ta sistem se imenuje Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK).

0 splošno
1 Filozofija. Psihologija
2 Verstvo
3 Družbene vede
5 Naravoslovne vede
6 Uporabne vede. Medicina. Tehnika
7 Umetnost. Razvedrilo. Šport
8 Jezikoslovje. Literarna veda
9 Domoznanstvo. Geografija. Zgodovina. Biografije

Verjetno ste opazili, da ni skupine 4. Ta vrstilec je rezerviran za znanstvena področja.
Referenčno gradivo(leksikoni, enciklopedije, slovarji, atlasi, priročniki …) je prav tako urejeno po sistemu UDK in se uporablja v knjižnici.

Dostopnost