Skoči na glavno vsebino

Obvestilo za prvi šolski dan

 

Starše in učence 1. razreda

vabimo na sprejem

v torek, 1. 9. 2020 ob 10. uri  pred stavbo B in pred obema podružnicama.

 

Starše in učence od 2. do 9. razreda

obveščamo,

da se pouk prične v torek, 1. 9. 2020 ob 8. 20.

 

V šolo se vključijo le zdravi učenci. Ob prihodu v šolo upoštevajo higienska priporočila in navodila dežurnih učiteljev. Učenci naj prvi dan prinesejo šolsko torbo, pisalo, beležko, mapo in copate.

 

Zaradi strogih priporočil NIJZ in MIZŠ o upoštevanju higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 v šolah imamo na OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica sprejet naslednji protokol , preberite tudi  dopis MIZŠ o higijenskih ukrepih.  

 

Zaradi upoštevanja vseh higienskih ukrepov starši ne smete vstopati v šolske prostore. Učence bodo pred stavbami sprejeli dežurni učitelji in jih usmerili v matične učilnice, kjer jih bodo pričakali razredniki. Razpored razrednikov in matičnih učilnic. 

 

Pouk na razredni stopnji bo potekal 4 šolske ure, na predmetni stopnji pa 5, od 8.20 do 11. 50 oz. do 12. 40. Šolska malica bo že prvi dan, kosila pa ne bo. Podaljšano bivanje bo potekalo po urniku.

 

Prvi šolski dan bo veljal naslednji vozni red:

Odhod iz smeri: Grčarice 7.00, 7.40, Rakitnica 7.05 in 7.45, Dolenja vas 7.10 in 7.50, Žlebič I 6.48, Žlebič II 7.23, Grič 7.11, 7.39 in 7.47.

Odhod iz smeri: Dane 6.57, Bukovica 7.08, Sajevec 7.16 in 7.50, 8.00, Kot 7.35, Dolenje Podpoljane 6.35 in 7.30.

Odhod iz smeri (šolski kombi): Otavice 7.00 in 7.15, Lipovec 7.30 in 7.40, Prigorica 7.55, Blate 8.00.

 

Prevoz učencev po končani 4. uri se bo začel ob 12.00, po 5. šolski uri pa ob 12.50.

Z voznim redom za naslednje šolske dni bomo učence seznanili prvi šolski dan. Vozni red bo objavljen tudi na spletni strani šole in na oglasni deski.

Za šolske prevoze veljajo naslednja higienska priporočila za izvajanje zaščitnih ukrepov pred COVID-19:

– šolski avtobus oz. kombi lahko uporabljajo le šolarji brez znakov akutne okužbe dihal,

– vstop na vozilo je možen le z obrazno masko,

– maska mora prekriti nos in usta in jo nosijo tudi ves čas prevoza,

– pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke,

– starše učencev se naproša, da v največji možni meri organizirajo lastni prevoz otroka v šolo in domov oziroma naj pride otrok v šolo peš po varnih šolskih poteh, največ 10 min pred začetkom pouka..

 

Starše obveščamo, da je v času pouka zaradi varnosti učencev šolsko dvorišče zaprto za ves promet. Zato prosimo, da traku ne umikate in ne vozite po dvorišču.

  

Z veseljem vas pričakujemo.

 

                                                                                               Ravnateljica Andreja Modic

 

Dostopnost