Skoči na glavno vsebino

POJASNILO GLEDE IZVAJANJA ZAŠČITNIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA NA NAŠI ŠOLI

                                                                                                                                                                                        1. 9. 2020

Spoštovani starši!

Ker sem v zadnjih dneh prejela nekaj vprašanj staršev predvsem glede obveznega nošenja mask v šoli, podajam naslednje pojasnilo.

Šole smo s strani Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport prejela navodila, da na podlagi priporočil NIJZ in trenutnega epidemiološkega stanja v državi pripravimo PROTOKOL za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, s katerim glede na posebnosti naše šole v čim večji meri zagotovimo varno in zdravo učno okolje.

Glavni cilj vseh ukrepov na naši šoli je, da so v skupini le učenci enega oddelka in da se v  čim manjši meri srečujejo z učenci ostalih oddelkov. Tako bi v primeru okužbe ostali doma le učenci enega razreda, za katere bi moral pouk potekati na daljavo, in ne vseh 923 otrok, kot jih šteje naša šola.

Glede na veliko število učencev naše šole in na pomanjkanje šolskih prostorov obstaja največja možnost širjenja okužbe v času pred poukom v jutranjem dežurstvu, med odmori, v času kosila v šolski jedilnici in po pouku.

Prav tako je največja možnost okužbe prav v prvih dneh septembra, saj se družine vračajo z dopustovanj.

Glede na vse zapisano sem se odločila, da pri pripravi ukrepov upoštevam tudi zadnja priporočila NIJZ glede nošenja mask v šoli. Zaenkrat je nošenje mask obvezno le od 1. 9. do 6. 9., kako bo naprej, bomo videli.

Želim poudariti,  da večino časa, to je med poukom,  otroci v šoli mask ne nosijo. Maske so v šoli obvezne za vse učence le, ko zapustijo matične učilnice in se gibljejo v skupnih prostorih. To pomeni, da si učenci nadenejo masko le:

– ob prihodu v šolo (do vstopa v matično učilnico)

– ob odhodu na WC

– v šolski jedilnici med razdeljevanjem hrane

– v šolski knjižnici

– pri odhodu domov (garderoba)

 

Nekateri starši uporabi mask nasprotujejo oziroma so svojim otrokom nošenje mask prepovedali.

V šoli pravila veljajo za vse enako, v nasprotnem primeru jih lahko ne upošteva nihče. Tako kot je želja vseh nas, da se ne ponovi učenje na daljavo, je tudi  odgovornost vseh nas, da naredimo vse za zajezitev morebitnega vnosa virusa v šolo.

 

V kolikor starši nasprotujejo nošenju mask svojih otrok oz. jim celo prepovedujejo uporabo mask, prosim, če pripeljejo otroka v šolo po zvonjenju začetka prve šolske ure, ko so hodniki že prazni, učenec pa lahko zapusti matično učilnico oziroma odide domov po koncu odmora po zadnji uri pouka oz. takrat, ko so hodniki spet prazni.

Brez maske učenci tudi ne morejo obiskovati skupnih prostorov, kot so jedilnica, športni center, knjižnica …).

Kljub nekaterim pomislekom je prvi šolski dan potekal brez težav.

 

Zahvaljujem se vsem staršem, teh je kar 99 %, ki so glede na vsa zapisana navodila zaznali našo skrb in odgovornost za varovanje zdravja učencev, njihovih družinskih članov, učiteljev in ostalih zaposlenih na šoli.

In zahvaljujem se hkrati tudi za to, ker nas večina  z doslednim upoštevanjem vseh zapisanih pravil prispeva k temu, da se bo pouk lahko izvajal v šoli in ne na daljavo.

 

Verjamem, da upoštevanje vseh zaščitnih ukrepov vnaša nekoliko nemira v vsakdanje življenje nas vseh, vendar močno verjamem in upam, da se bo epidemiološka slika v državi kmalu izboljšala in da bomo lahko čim prej začeli s sproščanjem teh pravil, med njimi bomo med prvimi zagotovo opustili obvezno nošenje mask znotraj šole.

Do takrat pa prosim za nekaj strpnosti in potrpljenja, kajti le skupaj bomo zmogli!

 

Andreja Modic

Ravnateljica OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica

 

Dostopnost